favicon

Je kunt tussen 09:00 en 17:00 ook telefonisch bestellen via: +31 (0)20 - 520 60 70

My Cart

Nieuwe PDF-functie van Rongo

Beste lezer,

Rongo Books is verheugd u een nieuwe functie op zijn website voor te stellen. Vanaf nu zijn de boeken op de website beschikbaar in een digitaal formaat. Hierdoor kunnen lezers op een makkelijke en snelle manier boeken kopen zonder lang te moeten wachten tot hun exemplaar wordt toegestuurd.

Hoe gebruik je de nieuwe functie?

Klik op het boek dat je wilt lezen. Daar kun je zien of het boek beschikbaar is in papieren en/of digitaal formaat. Als je een digitaal boek koopt, kun je vervolgens naar je profiel gaan op “Mijn Boeken” op de website waar je digitale bibliotheek zichtbaar is. Je hoeft alleen maar op het boek te klikken en al snel kun je beginnen met lezen in je eigen beveiligde omgeving. Een boek lezen is nog nooit zo snel en efficiënt geweest!

De boeken zijn alleen beschikbaar op het digitale platform van RongoBooks.com. Hierdoor blijven de boeken in een beveiligde omgeving en wordt illegale verspreiding van boeken voorkomen. Bovendien heb je zo overal toegang tot je digitale bibliotheek! Op je computer, tablet of telefoon. Want het is onze taak om lezen voor iedereen toegankelijk te maken.

Wat bieden wij aan?

Heb je wel eens van Rongo Books gehoord? Wij zijn een uitgeverij die leesefficiëntie wenst te bevorderen door middel van lezen. We geven boeken uit in drie talen, namelijk Engels, Duits en Spaans. We bieden ook meertalige boeken aan voor Nederlandse taalverwervers, vertaald naar het Chinees, Pools en Oekraïens. Deze boeken zijn geschreven in makkelijke taal in de taalniveaus A1 tot B2. Door te lezen kun je op een boeiende manier je woordenschat uitbreiden en je kennis van de grammatica van een taal verbeteren. De onderwerpen van de boeken variëren van fictie tot non-fictie en zijn bestemd voor jonge en oude lezers. Of je nu je leesvaardigheid wilt verbeteren of een nieuwe taal wilt leren, je vindt altijd wel een geschikt boek.

Ben je geïnteresseerd in promoties, nieuwe producten, verkoop en meer informatie? Vergeet je dan niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief via deze link! Link invoegen.

Tot de volgende keer,

Rongo Books


Dear reader,

Rongo Books is pleased to present you a new function on its website. From now on, the books on the website are available in a digital format. This allows readers to buy books easily and fast without needing to wait too long for their copies in the mail.

How do you use the new function?

Click on the book you would like to read. There, you can see if your book is available in paper and/or digital format. If you purchase a digital book, you can then go to your profile on “My Books” on the website where your entire digital library is visible. All you have to do is click on the book and soon you can start reading in your own secure environment. Reading a book has never been so fast and efficient!

The books are only available on the digital platform of RongoBooks.com. This allows the books to stay in a secure environment and prevents the illegal spreading of books. In addition, this also allows you to be able to access your digital library everywhere! On your personal computer, on your tablet or on your phone. Because it is our job to make reading accessible to everyone.

What do we offer?

Have you ever heard of us? We are Rongo Books, a publishing house that promotes reading efficiency through reading. We publish books in three languages, namely in English, German and Spanish. We also offer multilingual books for Dutch language learners translated to Chinese, Polish and Ukrainian. These books are written in easy-to-read language in levels A1 to B2. Through reading you will be able to expand your vocabulary and better your knowledge of grammar in an engaging way. The subjects of the books range from fiction to non-fiction and are destined for young and old readers. Whether you want to improve you reading proficiency or want to learn a new language, you will always find a suitable book.

Are you interested in promotions, new products, sales and more information? Do not forget to subscribe to our newsletter via this link! Insert link.

Until next time!

Rongo Books

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *